Privacy verklaring

Recepten-company.nl acht de bescherming van haar relaties en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonlijke- en bedrijfsgegevens van relaties en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Recepten-company.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

NAW Gegevens

Indien u ons online voorziet van uw postgegevens kunt u worden opgenomen in onze mailinglist waarbij wij u op de hoogte houden van nieuwe producten en services en daaraan gerelateerde events. Indien u dit soort informatie niet wenst te ontvangen, laat u ons dit dan weten via bovenstaand telefoonnummer.

Indien u ons online voorziet van uw telefoonnummer kunnen wij telefonisch contact met u opnemen betreffende opgevraagde informatie of online geplaatste orders.

Links naar andere sites

Op de website van Recepten-company.nl zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Recepten-company.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de websites van deze partijen.

Wijzigingen:

Recepten-company.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

natuurlijke-energie-bronnen